Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zalety wynikające z suplementacji diety kobiet w okresie okołokoncepcyjnym...

Epigenetyka, czyli badanie wpływu czynników środowiskowych na rozwój i zdrowie człowieka zakłada, że proces dziedziczenia pewnych cech, w szczególności tych, które nie są determinowane sekwencją jądrowego DNA, odbywa się także pozagenowo. Najbardziej istotnym mechanizmem epigenezy jest metylacja DNA, która polega na przyłączaniu grup metylowych (CH3) do jednego z nukleotydów tj. cytozyny, co powoduje supresję w odczytywaniu tak zmienionego genu. Zmetylowany, chociaż nadal o prawidłowej sekwencji gen nadal znajduje się w jądrze komórkowym i w czasie podziałów mitotycznych będzie przekazywany komórkom potomnym, ale nie będzie funkcjonalny, więc efekt będzie taki, jakby komórka była jego pozbawiona. Inne mechanizmy epigenetyczne to modyfikacja poprzez metylację histonów, zasadowych białek tworzących chromatynę co prowadzi do wyciszenia genu; oraz interferencja RNA w procesie transkrypcji z matrycy DNA i translacji co powoduje kontrolowanie aktywności genu w zależności od zapotrzebowania na dane białko.

25 lutego 2019

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polipragmazja

Co szczoteczka zacznie, dokończy pasta do zębów, czyli o chemicznej...

Bez względu na rodzaj użytej szczoteczki do zębów: manualnej lub elektrycznej, płytka nazębna (biofilm) nie zostaje usunięta w takim stopniu, aby stało się to wystarczającym zabiegiem profilaktycznym....

25 lutego 2019

Dieta wegańska u dzieci

Dieta wegańska jest restrykcyjną odmianą wegetarianizmu, gdyż nie dopuszcza się w niej spożywania żądnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Składnikami pokarmowymi, których ryzyko wystąpienia niedobo...

25 lutego 2019

Interakcje pomiędzy ziołami a lekami farmaceutycznymi

Coraz częstszemu wykorzystywaniu surowców zielarskich w celach poprawy własnego zdrowia, towarzyszy brak świadomości w zakresie możliwych działań niepożądanych będących konsekwencją jednoczesnego zaży...

25 lutego 2019

Przegląd lekowy

Przegląd lekowy stanowi ocenę farmakoterapii pacjenta obejmującą wykrywanie problemów lekowych oraz zalecanie interwencji. Pacjenci mający możliwość korzystania z przeglądu lekowego wysoko sobie cenią...

25 lutego 2019

Schematy leczenia