Brak wyników

POLIPRAGMAZJA

25 lutego 2019

NR 1 (Luty 2019)

Przegląd lekowy

0 1162

Przegląd lekowy stanowi ocenę farmakoterapii pacjenta obejmującą wykrywanie problemów lekowych oraz zalecanie interwencji. Pacjenci mający możliwość korzystania z przeglądu lekowego wysoko sobie cenią tę usługę opieki farmaceutycznej.

Przegląd lekowy (medication use review – MUR) według definicji Europejskiej Sieci Opieki Farmaceutycznej (Pharmaceutical Care Network Europe – PCNE) stanowi ustrukturyzowaną ocenę farmakoterapii pacjenta przeprowadzaną w celu optymalizacji użycia leków oraz poprawy wyników zdrowotnych, która obejmuje wykrywanie problemów lekowych oraz zalecanie interwencji. Pierwszymi państwami, które wprowadziły przegląd lekowy jako usługę opieki farmaceutycznej były: Australia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W Europie prawie dwie trzecie państw deklaruje przeprowadzanie przeglądu lekowego wśród swoich pacjentów. 

Przegląd lekowy pozwala na: 

 • ocenę farmakoterapii pacjenta uwzględniającą stosowanie się do zaleceń terapeutycznych,
 • identyfikację problemów związanych z efektywnością i bezpieczeństwem leczenia,
 • ograniczenie marnotrawstwa leków. 

Kluczową rolą farmaceuty jest określenie grupy pacjentów, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia. Przegląd lekowy jest szczególnie istotny w przypadku pacjentów przewlekle chorych, stosujących polifarmakoterapię, u których wzrasta możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, u których działania niepożądane stosowanych leków mogą być przyczyną niepotrzebnej hospitalizacji, a nawet śmierci. Co więcej, wyniki badań pokazują, że osoby chorujące przewlekle często nie przestrzegają zaleceń dotyczących właściwego stosowania leków i tylko około połowa z nich stosuje produkty lecznicze zgodnie z zaleceniami. Przegląd lekowy wykonany wśród tego typu pacjentów może przyczynić się do poprawy stosowania leków, a co za tym idzie – zwiększenia skuteczności farmakoterapii oraz wzrostu jakości życia pacjentów. 
W ramach przeglądu lekowego farmaceuta powinien przeprowadzić wywiad z pacjentem, zbierając informacje dotyczące:

 • nazw produktów leczniczych i innych produktów (w tym suplementów diety) stosowanych przez pacjenta, ich mocy, postaci, dawkowania, podawania przewlekłego bądź doraźnego, okresu stosowania, sposobu przechowywania;
 • nastawienia pacjenta do farmakoterapii, oceny, czy pacjent orientuje się, w związku z jakimi schorzeniami stosuje określone preparaty, czy stosuje się do zaleceń terapeutycznych, jakie jest jego samopoczucie, czy nie jest uczulony na leki, czy nie obserwuje u siebie objawów, które mogą być związane z działaniami niepożądanymi, czy nie ma problemów z przyjmowaniem leków, czy nie nadużywa leków;
 • dane demograficzne (wiek, waga, wzrost, płeć).

Pozyskaniu potrzebnych informacji sprzyjają odpowiednie zdolności komunikacyjne. W trakcie przeglądu lekowego należy:

 • przedstawić się i wyjaśnić cel konsultacji,
 • wykazać się empatią, zainteresowaniem rozmową z pacjentem,
 • utrzymywać kontakt wzrokowy,
 • słuchać refleksyjnie, bez oceniania,
 • umacniać pacjenta w poczuciu sukcesu, choćby małego,
 • używać pytań otwartych, bez naprowadzania pacjenta na oczekiwaną odpowiedź,
 • zapytać, czy pacjent ma jakieś dodatkowe pytania dotyczące stosowanych leków,
 • używać podsumowań, wskazywać kolejne kroki postępowania.

Informacje zebrane w trakcie przeglądu lekowego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika "Opieka Farmaceutyczna"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy