Dołącz do czytelników
Brak wyników

POLIPRAGMAZJA

25 lutego 2019

NR 1 (Luty 2019)

Przegląd lekowy

0 126

Przegląd lekowy stanowi ocenę farmakoterapii pacjenta obejmującą wykrywanie problemów lekowych oraz zalecanie interwencji. Pacjenci mający możliwość korzystania z przeglądu lekowego wysoko sobie cenią tę usługę opieki farmaceutycznej.

Przegląd lekowy (medication use review – MUR) według definicji Europejskiej Sieci Opieki Farmaceutycznej (Pharmaceutical Care Network Europe – PCNE) stanowi ustrukturyzowaną ocenę farmakoterapii pacjenta przeprowadzaną w celu optymalizacji użycia leków oraz poprawy wyników zdrowotnych, która obejmuje wykrywanie problemów lekowych oraz zalecanie interwencji. Pierwszymi państwami, które wprowadziły przegląd lekowy jako usługę opieki farmaceutycznej były: Australia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W Europie prawie dwie trzecie państw deklaruje przeprowadzanie przeglądu lekowego wśród swoich pacjentów. 

Przegląd lekowy pozwala na: 

  • ocenę farmakoterapii pacjenta uwzględniającą stosowanie się do zaleceń terapeutycznych,
  • identyfikację problemów związanych z efektywnością i bezpieczeństwem leczenia,
  • ograniczenie marnotrawstwa leków. 

Kluczową rolą farmaceuty jest określenie grupy pacjentów, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia. Przegląd lekowy jest szczególnie istotny w przypadku pacjentów przewlekle chorych, stosujących polifarmakoterapię, u których wzrasta możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, u których działania niepożądane stosowanych leków mogą być przyczyną niepotrzebnej hospitalizacji, a nawet śmierci. Co więcej, wyniki badań pokazują, że osoby chorujące przewlekle często nie przestrzegają zaleceń dotyczących właściwego stosowania leków i tylko około połowa z nich stosuje produkty lecznicze zgodnie z zaleceniami. Przegląd lekowy wykonany wśród tego typu pacjentów może przyczynić się do poprawy stosowania leków, a co za tym idzie – zwiększenia skuteczności farmakoterapii oraz wzrostu jakości życia pacjentów. 
W ramach przeglądu lekowego farmaceuta powinien przeprowadzić wywiad z pacjentem, zbierając informacje dotyczące:

  • nazw produktów leczniczych i innych produktów (w ty...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika "Opieka Farmaceutyczna"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy