Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontakt

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

Redaktor Prowadząca:
Prof. dr hab. n. med.
Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Redaktor Naczelna:
Anna Ledzion
anna.ledzion@forum-media.pl

Sekretarz Redakcji:
Andrzej Szymczak
andrzej.szymczak@forum-media.pl

Reklama:
Sandra Żebrowska
Tel. 603155378
sandra.zebrowska@forum-media.pl